Huisregels

Geen toegang onder de 18 jaar
Legitimatie verplicht

  • Geen handel of gebruik van harddrugs
  • Geen handel van gestolen goederen
  • Geen agressie en geen alcohol
  • Geen in- en uitloop
  • Honden aan de lijn
  • Dubbelparkeerder worden niet geholpen
  • Personeel kan zonder uitleg personen weigeren
  • Consumptie verplicht
  • Respect voor het personeel en de huisregels anders wordt de toegang geweigerd

24 uur videobewaking en alarmcentrale